ข่าวสารล่าสุด

dsc071192.jpg

รับรางวัล
Best Project Award 2016

ชื่อโครงการ บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอ็ม เจ อินดัสตรี จำกัดdsc07119.jpg

รับรางวัล
Best Project Award 2014

ชื่อโครงการ โรงแรมระยองซิตี้ และ  บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จำกัด
dsc07129.jpg

รับรางวัล
Best Project Award 2012

ชื่อโครงการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด