ข่าวสารล่าสุด

img_20201204_093758-2.jpg

รับรางวัล
Excellent ESCO Awards 2020

รางวัลบริษัทจัดการพลังงานดีเด่น1607049407080-2.jpg

รับรางวัล
ESCO Project Awards 2020

ชื่อโครงการ บริษัท ทองไทย เทคนิคอล รับเบอร์ จำกัด และ บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัดimg_88551.jpg

รับรางวัล
ESCO Project Awards 2018

ชื่อโครงการ โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา
และ บริษัท ไฮไท ซีฟู้ด จำกัดdsc071192.jpg

รับรางวัล
ESCO Project Awards 2016

ชื่อโครงการ บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอ็ม เจ อินดัสตรี จำกัดdsc07119.jpg

รับรางวัล
ESCO Project Awards 2014

ชื่อโครงการ โรงแรมระยองซิตี้ และ  บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จำกัด
dsc07129.jpg

รับรางวัล
ESCO Project Awards 2012

ชื่อโครงการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด